QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Công ty cam kết cung cấp các sản phẩm theo đúng chất lượng đã công bố từ nhà sản xuất. Các sản phẩm không phù hợp (sản phẩm không đáp ứng yêu cầu) được xử lý đảm bảo chất lượng hàng hóa.

Chính sách về chất lượng:

"Với phương châm “Thương hiệu là niềm tin, kỷ cương là sức mạnh”, Công ty thép Hà Căn cung cấp tới thị trường những sản phẩm chất lượng tốt nhất, với giá thành hợp lý, thỏa mãn mọi giá trị nhu cầu thị trường"

  • Tất cả các quá trình ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm đều được kiểm soát chặt chẽ bằng việc các khâu tự chịu trách nhiệm với chất lượng sản phẩm làm ra đồng thời khâu sau kiểm soát chất lượng của khâu trước.
  • Các thiết bị, máy móc được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ để luôn hoạt động tốt. Công ty có các chế độ khuyến khích và tạo môi trường làm việc thuận lợi để người lao động yên tâm với công việc.
  • Tuân thủ các qui trình, qui phạm và hướng dẫn công ty đã ban hành.
  • Luôn kiểm tra và cải tiến công nghệ.

Các tiêu chuẩn sản phẩm Công ty áp dụng:

- Tiêu chuẩn TCVN 1651 - 1:2008  (áp dụng cho Thép thanh tròn trơn)

- Tiêu chuẩn JIS G3112 -2004; TCCS 01:2010/TISCO; A615/A615M-04b; BS 4449 : 1997 
  (áp dụng cho Thép thanh vằn)

- Tiêu chuẩn TCVN 6285 : 1997 (áp dụng cho Thép chịu hàn bằng phương pháp thông thường)

- Tiêu chuẩn TCVN 1656 – 93 (áp dụng cho Thép góc cạnh đều)

- Tiêu chuẩn TCVN 1654 – 75 (áp dụng cho Thép chữ C)

- Tiêu chuẩn TCVN 1655 – 75 (áp dụng cho Thép Chữ I)

- Tiêu chuẩn TCVN 1765-75 (áp dụng cho các mác thép CT34; CT38; CT42; CT51)

- Tiêu chuẩn nhật bản JIS G3101 -87 (áp dụng cho các mác thép SS400)

- Tiêu chuẩn nhật bản JIS G3112 -87 (áp dụng cho các mác thép SD295A;   SD390)

- Tiêu chuẩn Trung Quốc (áp dụng cho các mác thép 25MnSi; Q235)