CHI NHÁNH, ĐẠI LÝ TRÊN TOÀN QUỐC


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÀ CĂN


Trụ sở chính

Địa chỉ: Km13 QL3 Tổ 22 - Phường Trung Thành - Tp Thái Nguyên - Thái Nguyên

Điện thoại: 02802 210769              Fax: 02803 645557

Email: hacanvn@gmail.com 

Website: www.thephacan.vn Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: 211 Lạc Long Quân - Quận Cầu Giấy - Thành Phố Hà Nội

Điện thoại: 043 7592725              Fax: 043 7592725

Email: hacanvn@gmail.com

Website: www.thephacan.vn 

Chi nhánh Hải Phòng

Địa chỉ: Km13 QL5 An Hưng - An Dương - Thành Phố Hải Phòng

Điện thoại: 0313 924925             Fax: 0313 924925

Email: thephacan@gmail.com