Với nguồn nhập khẩu phong phú từ các nước châu Âu và châu Á, Thép Hà Căn đảm bảo cung cấp thép phế và  phôi thép cho các nhà máy sản xuất  thép trong nước và liên doanh, theo đúng theo  hợp đồng  ký kết.