Sản phẩm Gang đúc sản xuất theo TCVN 2361 - 78
Gang
Phạm vi sử dụng: Đây là vật liệu có độ bền cao lại kế thừa được những tính chất tốt vốn có của gang, thậm chí có thể thay thế cho thép trong rất nhiều ứng dụng mà các loại thép khác không có khả năng
  
 hiệu
Thành phần hoá học Gang đúc (%)
C
Si
Mn
P
S
GDO
3.5 ÷ 4.4
3.26  ÷  3.75
≤ 1
≤ 0.2
≤ 0.4
GD1
3.6  ÷  4.1
2.76 ÷ 3.25
≤ 1
≤ 0.2
≤ 0.4
GD2
3.7  ÷  4.2
2.26 ÷ 2.75
≤ 1
≤ 0.2
≤ 0.05
GD3
3.8  ÷  4.3
1.76 ÷ 2.25
≤ 1
≤ 0.2
≤ 0.05
GD4
3.9  ÷  4.4
1.26 ÷ 1.75
≤ 1
≤ 0.2
≤ 0.05
GM1
4.6
≤ 0.9
>1.5
≤ 0.2
≤ 0.07
GM2
4.6
0.91 ÷ 1.25
>1.5
≤ 0.2
≤ 0.07
Hệ thống sản phẩm
 • Kansai
 • Việt Đức
 • Hòa Phát
 • Việt Sing
 • Tisco
 • Sông Hồng
 • Việt Ý
 • Việt Nhật
 • Thép Shengli
 • Thép Việt Úc
 • Thép Việt Hàn
Liên hệ đặt hàng: 0978 666 888